Puppy Mark

Puppy Mark~ Source: @MIRI_0m Translator: Ellie Editor: yuanyud Full size: imgur Một fanart siêu đáng yêu về MarkJin và choker của hai bạn ấy~ Have permission. Người dịch có nhắn với mình là chị ấy không nhìn rõ một chữ trong câu “Nhìn Mark hyung sexy ghê” nên không chắc về độ chính xác 100%, […]