Extras

EXTRAS Vai diễn quần chúng Source Author: moccatoccata Translator: yuanyud Category:  AU, romance, slice of life Disclaimer: They belong to each other. Rating: PG-13 Status: Completed Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung Summary: Nhân vật quần chúng vốn dĩ chẳng có câu chuyện của riêng mình. Không lời thoại, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến nội dung bộ phim; chỉ […]

Your arms feel like home

YOUR ARMS FEEL LIKE HOME Vòng tay thân thương Source Author: ffairyy Translator: yuanyud Category:  AU, fluff Disclaimer: They belong to each other. Rating: PG-13 Status: Completed Pairing: Mark Tuan x Park Jinyoung Summary:  Cứ hễ vào ngày thứ Hai là Jinyoung gặp chuyện, kinh khủng đến mức cậu bắt đầu nghĩ rằng có thứ vận xui nào đó đã được […]

Case unclosed | 8

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo Source Author: markenjin Translator: yuanyud Disclaimer: I don’t own any of these characters. Rating: NC-17 Status: On-going Category: AU, mystery, action, romance, a bit of drama Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and […]

Case unclosed | 7

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo ah Source Author: markenjin Translator: yuanyud Disclaimer: I don’t own any of these characters. Rating: NC-17 Status: On-going Category: AU, mystery, action, romance, a bit of drama Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language […]

Case unclosed | 6

CASE UNCLOSED: The lost boy in Hyungdo massacre Lật lại hồ sơ: Cậu bé mất tích trong vụ thảm sát ở Hyungdo Source Author: markenjin Translator: yuanyud Disclaimer: I don’t own any of these characters. Rating: NC-17 Status: On-going Category: AU, mystery, action, romance, a bit of drama Trigger warning: Some chapters contain violence, murder, psychopathic disturbances, attempted rape, foul language and […]