170513 Meet me showcase in Tokyo

170513 Meet me showcase in Tokyo
Mark hông chịu khen Nyeong theo kịch bản ㅋㅋ

***

Video credit: 미키맠우스 (@GOT_7_CHAI)
J-C Translator: 小栖
C-V Translator & Subber: yuanyud

Theo kịch bản là sau phần Jinyoung giới thiệu ca khúc thì anh Mark phải nói “Thiệt không hổ danh là Jinyoung nha”, cơ mà tự dưng ảnh lại hổng chịu nói, để “nạn nhân”  ý kiến loạn xì ngầu. =v=

Online: youtube
Download: MF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s