Mark hông chịu khen Nyeong theo kịch bản ㅋㅋ

170513 Meet me showcase in Tokyo Mark hông chịu khen Nyeong theo kịch bản ㅋㅋ *** Video credit: 미키맠우스 (@GOT_7_CHAI) J-C Translator: 小栖 C-V Translator & Subber: yuanyud Theo kịch bản là sau phần Jinyoung giới thiệu ca khúc thì anh Mark phải nói “Thiệt không hổ danh là Jinyoung nha”, cơ mà tự dưng […]