Puppy Mark

Puppy Mark~

Source: @MIRI_0m
Translator: Ellie
Editor: yuanyud
Full size: imgur

Một fanart siêu đáng yêu về MarkJin và choker của hai bạn ấy~

Have permission.

Người dịch có nhắn với mình là chị ấy không nhìn rõ một chữ trong câu “Nhìn Mark hyung sexy ghê” nên không chắc về độ chính xác 100%, còn ở bản dịch thô tiếng Anh thì bạn @kiss_chong_gack có dịch là “Trông anh ấy thật vui”. Nhưng mà mình thích câu dịch sexy kia nên sẽ giữ nguyên, hehe. Mình thì không biết edit vào fanart, đây là lần đầu thử và cũng chỉ làm thủ công thôi, thật may là nhìn cũng không xấu lắm. OTL  

Có một thời gian khá dài không có điều kiện lên mạng cộng với việc gần đây không vào được wordpress nên blog chẳng có update gì mới =v=~ mình sẽ cố gắng bớt lười biếng hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s