GOT2DAY 2016

GOT2DAY 2016
05. Mark ♥ Nyeong

***

Translator: -G
Subber: yuanyud

Cuối cùng cũng có thời gian rảnh để sub Got2day của hai bạn trẻ (mặc dù làm xong vẫn còn có chút chưa hài lòng). Xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy dễ thương hết biết. ; v ;

Thích Gangster Markeu nè, thích lúc Mark nói rồi hát mấy câu kỳ lạ với Nyeong nè, thích cả khi Nyeong vừa hát vừa nhảy những động tác mà em ấy dựng cho “Let me” nữa. ; w ;

Online & download: Google Drive

Advertisements

2 thoughts on “GOT2DAY 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s