Miss you so

我好想你
Miss you so

***

Video credit: _9394_nan
Vietsub: yuanyud

FMV đầu tiên của MarkJin mà mình sub, với BGM là một ca khúc mà mình thích cực kỳ. Đã tìm lâu lắm mới thấy được một FMV ưng ý trên các trang bên Trung để sub. ;v;

Online: youtube
Download: MF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s