Tuyển tập công thức tình yêu

中国电视史——爱情公式宜珍篇
Tuyển tập công thức tình yêu của MarkJin
trong lịch sử truyền hình Trung Quốc

***

Video credit: 一颗桔拉糖
Vietsub: yuanyud
Cám ơn QQ đã giúp mình encode. 

FMV này bựa bựa dễ cưng lắm, lần đầu mình xem đã cười thắt cả bụng ý lol. Mình không dịch đúng câu “lịch sử truyền hình Trung Quốc” vì thấy không hợp lý, đổi sang Hàn Quốc lại càng sai, nên quyết định bỏ, chỉ giữ “lịch sử truyền hình” thôi. Do không giỏi tiếng Trung lắm nên có lẽ có chỗ mình dịch không hoàn toàn chính xác và cũng không chuyển tải hết được 100% độ hài của nó.  :”<

Chúc các bạn xem vui. ^__^

Online: youtube
Download: MF

Advertisements

One thought on “Tuyển tập công thức tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s